Thermobreak Copper Pipe Insulation

Thermobreak Tube Được sản xuất bởi Tập đoàn Sekisui Foam International Theo công nghệ Physically Crosslinked từ Polyolefin foam tạo nên sản phẩm cách nhiệt có cấu trúc ô kín (closed cell) và liên kết ngang vật lý 3D ưu việt nhất. Bề mặt của sản phẩm Thermobreak Tube được phủ bởi một lớp nhôm nguyên chất độ dày 9µm được tăng cường lớp lưới tăng cứng ngăn ẩm hoàn toàn, bảo vệ vật liệu chống lại các tia bức xạ, cực tím và các va chạm vật lý, chống các hiệu ứng đọng sương. Thermobreak Tube được rạch thẳng một đường bằng máy nhẵn, mịn giúp thi công lắp đặt chính xác, nhanh chóng và dễ dàng, tránh được các rủi ro đọng sương khi phải cắt bằng tay như các vật liệu khác. Mang lại hiệu quả cách nhiệt, ngăn ẩm cực cao. Ứng dụng bọc bảo ôn cách nhiệt cho ống đồng, ống nước ngưng trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV, VRF…

Outstanding Advantages

 1. Clean, safe, no dust.
 2. Extremely high thermal efficiency with extremely low thermal conductivity K=0.032W/mK at 23oC
 3. Long using time, stable insulation, not aging over time.
 4. Extremely high moisture resistance coefficient µ>80,000.
 5. Easy installation due to a machine-made slitting line, saving maximum cost and time.
 6. The pure aluminum surface has a mesh layer that increases moisture resistance, antibacterial, mold resistance, physical impact resistance with high aesthetic.
 7. Certified by “Green Star”.

==> Read more :

Cold Water Pipe Insulation Thermobreak

Thermobreak Tube Được sản xuất bởi Tập đoàn Sekisui Foam International Theo công nghệ Physically Crosslinked từ Polyolefin foam tạo nên sản phẩm cách nhiệt có cấu trúc ô kín (closed cell) và liên kết ngang vật lý 3D ưu việt nhất. Bề mặt của sản phẩm Thermobreak Tube được phủ bởi một lớp nhôm nguyên chất độ dày 9µm được tăng cường lớp lưới tăng cứng ngăn ẩm hoàn toàn, bảo vệ vật liệu chống lại các tia bức xạ, cực tím và các va chạm vật lý, chống các hiệu ứng đọng sương. Thermobreak Tube có xẻ rãnh đều , mịn giúp thi công lắp đặt chính xác, nhanh chóng và dễ dàng tránh được các rủi ro đọng sương khi phải cắt bằng tay như các vật liệu khác. Mang lại hiệu quả cách nhiệt, ngăn ẩm cực cao.

Outstanding Advantages

 1. Clean, safe, no dust.
 2. Extremely high thermal efficiency with extremely low thermal conductivity K=0.032W/mK at 23oC
 3. Long using time, stable insulation, not aging over time.
 4. Easy installation due to a machine-made slitting line, saving maximum cost and time.
 5. The pure aluminum surface has a mesh layer that increases moisture resistance, antibacterial, mold resistance, physical impact resistance with high aesthetic.
 6. Certified by “Green Star”.

==> Read more :

Hot Water Pipe Insulation Thermobreak

Thermobreak Tube Được sản xuất bởi Tập đoàn Sekisui Foam International Theo công nghệ Physically Crosslinked từ Polyolefin foam tạo nên sản phẩm cách nhiệt có cấu trúc ô kín (closed cell) và liên kết ngang vật lý 3D ưu việt nhất. Bề mặt của sản phẩm Thermobreak Tube được phủ bởi một lớp nhôm nguyên chất độ dày 9µm được tăng cường lớp lưới tăng cứng ngăn ẩm hoàn toàn, bảo vệ vật liệu chống lại các tia bức xạ, cực tím và các va chạm vật lý, chống các hiệu ứng đọng sương. Thermobreak Tube có xẻ rãnh đều , mịn giúp thi công lắp đặt chính xác, nhanh chóng và dễ dàng tránh được các rủi ro đọng sương khi phải cắt bằng tay như các vật liệu khác. Mang lại hiệu quả cách nhiệt, ngăn ẩm cực cao.

Outstanding Advantages

 1. Clean, safe, no dust.
 2. Extremely high thermal efficiency with extremely low thermal conductivity K=0.032W/mK at 23oC
 3. Long using time, stable insulation, not aging over time.
 4. Easy installation due to a machine-made slitting line, saving maximum cost and time.
 5. The pure aluminum surface has a mesh layer that increases moisture resistance, antibacterial, mold resistance, physical impact resistance with high aesthetic.
 6. Certified by “Green Star”.

==> Read more :