Dự án The Landmark Phnom Penh

Công Bằng Corporation tự hào là nhà cung cấp vật liệu cho dự án này với giải pháp là sản phẩm cách nhiệt Thermobreak.

DỰ ÁN KHÁC